Aktivity Šipkovský s.r.o.
 
 
 
 

ZARIAĎOVANIE INTERIÉROV- interiérové štúdio

 
  .

- návrhy interiérov
- interiérový dizajn
- realizácie interiérov
- výroba nábytku    a interiérov

 

GALÉRIA OBRÁZKOV

.  
 

Činnosť interiérového štúdia je založená na autorských produktoch Pavla Šipkovského v tvorivej spolupráci s Architektonickým ateliérom Šipkovský a obsahuje návrhy verejných interiérov, dizajn interiéru a interiérových prvkov a ich kompletnú realizáciu.
Počas dvadsaťpäť ročnej existencie máme zrealizovaných desiatky verejných interiérov a môžeme sa pochváliť viacerými oceneniami za dizajn nábytku/viď. Galériu realizácií /. Cieľom našej práce je vytvárať fungujúce interiéry s jedinečnou atmosférou prostredia a harmóniou medzi priestorom a jeho užívateľmi. Kladieme dôraz na účelnosť a praktické aspekty navrhnutých interiérov so zreteľom na efektívnosť riešení.
Zariaďujeme :  ubytovacie a rekreačné zariadenia, pohostinské ,reštauračné a zábavné zariadenia, pracovné a obchodné priestory a ostatné verejné interiéry. Väčšina interiérov je navrhovaná individuálne- atypickým riešením, pri návrhoch využívame  aj vlastné zariaďovacie programy.

Postup spolupráce:
Na základe Vašich požiadaviek a podkladov Vám vypracujeme a predložíme úvodné, pracovné 2D ideové schémy a popis riešenia, cenové kalkulácie požadovaných služieb a termíny prác .Táto služba je grátis. Po odsúhlasení pristupujeme k riešeniu daného zadania.      Ponúkame nasledovné produkty a služby:
        - Návrh interiéru
        - Projektová dokumentácia pre výrobu interiérových prvkov
        - Autorský dozor
        - Kompletná realizácia interiéru /alebo jeho časti/
        - Konzultačná a poradenská činnosť
Môžete si objednať všetky, alebo len niektoré s uvedených produktov, kalkulácie cien sa odvíjajú od rozsahu služieb a výsledná cena sa stanoví dohodou.

Návrh interiéru obsahuje:
- riešenie dispozície priestorov /2D/
- dispozičné zariadenie priestorov / 2D,3D/
- definovanie štýlu interiéru
- architektonické a grafické riešenie interiéru /2D, 3D vizualizácie/
- návrhy dizajnu všetkých atypických prvkov /2D, 3D/
- výber typových zariaďovacích prvkov, materiálov, farieb ,dekorácií a pod.
- riešenie osvetlenia priestorov
- orientačnú cenu realizácie interiéru našimi výrobnými kapacitami/ pokiaľ ju objednávateľ požaduje/.
Konečnú, presnú cenu  realizácie /výroba + montáž/ vieme stanoviť po vypracovaní PD pre výrobu.

Projektová dokumentácia pre výrobu interiérových prvkov obsahuje:
- podrobné riešenie dizajnu všetkých atypických prvkov interiéru
- technické riešenie formou 2D výkresov v rozsahu potrebnom pre výrobu
- definovanie všetkých parametrov , materiálov a farieb

Autorský dozor: občasný dozor autora projektu pri realizácii diela. (pri realizácii interiéru autorom návrhu je dozor v cene realizácie)

Realizácia interiéru / časti interiéru/: obsahuje dohodnutý rozsah prác za dohodnutú cenu s termínom ukončenia a riadi sa podpísanou Zmluvou o dielo.

Konzultačná a poradenská činnosť , sú to hlavne konzultácie z výrobcami a subdodávateľmi / nad rámec autorského dozoru/, pokiaľ si realizáciu zabezpečuje objednávateľ sám, a služby poradenského charakteru, bez objednania návrhu.

Cenník: ceny za práce na návrhu interiéru a PD pre výrobu sú kalkulované individuálne, vychádzame z plochy a náročnosti zadania. Klientom ich predkladáme spolu s ideovými podkladmi a popisom riešenia , pred začatím prác.
Po odsúhlasení ceny a zaplatení 40% zálohy pristupujeme k práci na zadaní.
Ceny za autorský dozor sú: 10,-€/ hod. výkonu. Ceny za konzultačné a poradenské služby stanovujeme dohodou, obyčajne je to od 20,-€/ hod. výkonu.
Dopravné náklady účtujeme 0,18 €/ km.

 
   
   
   
   
         
  GALÉRIA OBRÁZKOV