Aktivity Šipkovský s.r.o.
 
 
 
 

ZARIAĎOVANIE BYTOV - štúdio pre bývanie a bytový dizajn

 
  .

- návrhy bytových priestorov
- dizajn bytových interiérov
- bytový architekt
- bytový nábytok a doplnky
- realizácie bytových interiérov

 

GALÉRIA OBRÁZKOV

.  
 

Činnosť štúdia bývania a bytového dizajnu je zameraná na vytvorenie kvalitného bytového priestoru pre klienta, podľa jeho požiadaviek a predstáv, pri rešpektovaní zásady... Je dôležité, čo sa páči Vám... Presadzujeme princípy správneho bývania pre zdravý a spokojný život.
Zariaďujeme: byty, jednotlivé časti bytov, rodinné domy , bytové rekreačné objekty, apartmánové byty , chaty, chalupy apod. Tvoríme bytový nábytok a doplnky ako súčasť interiéru.  Riešime taktiež exteriéry RD, t.j. vybavenie terás, záhrad a drobné drevostavby.
Počas 25 ročnej činnosti máme zrealizovaných desiatky projektov bytových priestorov a môžeme sa pochváliť viacerými oceneniami z odborných výstav za dizajn bytového nábytku / viď galéria realizácií/

   Ponúkame nasledovné produkty a služby:
        - Návrh interiéru
        - Projektová dokumentácia pre výrobu interiérových prvkov
        - Autorský dozor
        - Kompletná realizácia interiéru /alebo jeho časti/
        - Konzultačná a poradenská činnosť

Postup spolupráce:
Vypracovanie návrhu interiéru má 3 fázy :  
1.fáza- definícia požiadaviek a podklady, stanovenie ceny za požadované služby  Zadefinovaním požiadaviek zistíme hlavne rozsah návrhu a predstavy klienta na štandard, štýl a kvalitatívne parametre bývania.
Potrebné podklady: pôdorys bytového priestoru – dispozícia a hlavné rozmery priestorov/príp. vývody osvetlenia, vykurovanie ,výšky otvorov a pod./ Ak nie sú k dispozícii, je potrebné urobiť meranie a náčrty na tvare miesta. Vítaná je fotodokumentácia jestvujúceho stavu. Na základe podkladov a požiadaviek klienta stanovíme celkovú cenu za požadované služby.
2.fázavypracovanie predbežného návrhu , konzultovanie a odsúhlasovanie .      Predbežný návrh obsahuje:
- riešenie dispozície bytu, 
- dispozičné zariadenie priestorov- rozmiestnenie zariaďovacích prvkov,  - definovanie štýlu  - výber určujúcich materiálov a farieb...
3.fáza- Vypracovanie konečného návrhu interiéru.
Konečný návrh interiéru obsahuje:
-konečné dispozičné riešenie a zariadenie bytu/2D,3D vizualizácie/
-architektonické a grafické riešenie priestorov/ 2D,3D/
- návrhy dizajnu všetkých atypických prvkov/2D/
- výber typových zariaďovacích prvkov
-výber materiálov, povrchy stien, stropov, farebnosť, dekorácie, návrh osvetlenia a pod.

Vypracovanie výkresovej dokumentácie pre výrobu atypických prvkov:   VD pre výrobu obsahuje hlavne:
- podrobné riešenie dizajnu všetkých atypických prvkov interiéru /2D/   - technické riešenie formou 2D výkresov v rozsahu potrebnom pre výrobu
definovanie všetkých parametrov , materiálov a farieb
Autorský dozor obsahuje občasný  dozor autora projektu pri realizácii diela./ pri realizácii interiéru autorom návrhu je dozor v cene realizácie/

Realizácia interiéru /alebo časti interiéru/: obsahuje dohodnutý rozsah prác za dohodnutú cenu s termínom ukončenia a riadi sa podpísanou Zmluvou o dielo. Orientačná cena realizácie sa stanovuje po vypracovaní konečného návrhu interiéru, konečná cena realizácie / výroba + montáž/ sa stanovuje po vypracovaní VD pre výrobu.

Môžete si objednať všetky, alebo len niektoré s uvedených produktov, kalkulácie cien sa odvíjajú od rozsahu služieb a výsledná cena sa stanoví dohodou.

Cenník: cena za konečný návrh bytového interiéru sa vypočíta z plochy riešeného priestoru, jeho náročnosti a z požadovaného štandardu /nárokov a predstáv objednávateľa/.
Po odsúhlasení ceny a zaplatení 40% zálohy pristupujeme k práci na návrhu.

Na orientáciu uvádzame ceny za konečný návrh interiéru jednotlivých priestorov bytu:
- kuchyňa, obytná kuchyňa......................................od 200,-€
- obytný priestor- obývačka, spálňa, detská izba......... od 250,-€
- jedáleň, predsieň..................................................od 100,-€

Ceny za návrh interiéru RD ako celku sa stanovujú individuálne, dohodou.

Ceny za VD pre výrobu sa pohybujú do 40% z ceny za návrh interiéru / je to závislé od množstva atypických prvkov... /

Ceny za autorský dozor- 10,-€/hod. výkonu  / podľa skutočného výkonu/
Za konzultácie a služby bez návrhov účtujeme od 15,-€/ hod. výkonu.

Dopravné náklady/mimo BB okresu/ účtujeme sadzbou 0,18-€/km

 
   
   
   
   
         
  GALÉRIA OBRÁZKOV